Soortenbesluit van 15 mei 2009 - wijziging van 17 juni 2016

De bestrijding van kraaiachtigen wordt sinds 2009 geregeld in bijlage 3 van het Soortenbesluit. De Vlaamse Regering vond het dan ook tijd om het Soortenbesluit en haar bijlagen te actualiseren.  Het voorstel, dat op 15 januari een eerste keer principieel werd goedgekeurd, was een belangrijke stap in de goede richting. Op 17 juni volgde de definitieve goedkeuring in de Vlaamse Regering. Op 23 augustus 2016 werd deze eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit is de 10de dag na publicatie van kracht of vanaf 02 september 2016! 

 Voor jagers zijn vooral bijlage 3 en 3/1 van belang.  

Lees aandachtig de wettekst!!

Open bijlage