Opvragen tot het bekomen van kadastrale gegevens van een perceel

Vanaf 1/06/2017 worden enkel nog de aanvragen tot het bekomen van kadastrale gegevens in behandeling genomen door het invullen van het nieuw aanvraagformulier n° 434 " (zie in bijlage) aanvraag uitreksels uit de kadastrale documentatie". U doet er goed aan om bij punt 5 "motivatie" het vakje aankruisen "een akte voorbereiden" en hier handmatig "jachtverhuurakte" erbij te vermelden. Indien uw aanvraag aanvaard wordt, zal u een betalingsuitnodiging mogen ontvangen en u zal dan de gevraagde gegevens mogen ontvangen na betaling van het verschuldigde bedrag.

Voor terreinen gelegen in Oost-Vlaanderen mail sturen naar:  meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be

Voor terreinen gelegen in West-Vlaanderen mail sturen naar: meow.dienst.uit.w-vl@minfin.fed.be

Open bijlage