Wijziging aan de wapenwet 26 februari 2018

Tijdens de Statutaire vergadering van vrijdag 01 juni 2018 heeft Dhr. Danny Calcoen (1° inspecteur referentie politieambtenaar wapens Politiezone Regio Tielt) een uiteenzetting en toelichting gegeven van de wijzigingen aan de wapenwet van 26 februari 2018. Voor verdere vragen kan u Dhr. Danny Calcoen altijd bereiken via gsm 0497 03 00 11 of per mail: danny.calcoen@police.belgium.eu  

Zie de bijlage met de amnestieperiode 2018; de vergunningsplicht voor laders van vuurwapens; het uitlenen van vuurwapens; de einde activiteiten als jager en het onklaar maken van vuurwapens.

Open bijlage