Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen

In bijlage kan u de voorstelling terug vinden die HVV heeft opgemaakt ter duiding van de aanwezige Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen.

Als jager dienen wij hieraan toch de grootste aandacht aan te besteden.

Open bijlage