Overlijden Etienne Veermeer

Wij vernemen het droevige nieuws van het overlijden van Dhr. Etienne Veermeer die reeds heel veel jaren een egwaardeerd lid was van onze WBE De Mandelvallei vzw.

Wij bieden zijn echtenote Laurette en zijn familie onze oprechte deelneming aan met  het verwerken van dit verdriet. Dat de mooie herinneringen een troost mogen zijn in deze droevige tijd.

Open bijlage