Nieuwe structuur en werking ANB 2016

Onlangs is de structuur en werking van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in een definitieve vorm gegoten. 

Download de bijlage om het volledige overzicht te kunnen nalezen.

 

Open bijlage